Проблема гуманізму в п’єсі М. Горького «На дні»

Бачити несправедливість і мовчати — це значить самому брати участь у ній. Ж. Ж. Руссо »

Ранній романтизм М. Горького

Наприкінці 90-х років XIX століття читач був вражений появою трьох томів «Нарисів і оповідань» нового »

Романтизм і реалізм в оповіданнях Горького

Вся рання творчість М. Горького спрямовано на пошук позитивного героя, з одного боку, і на »

Романтичні герої М. Горького

Максим Горький відомий нам як класик пролетарської літератури. У його творчості знайшли відбиття реальні події »

Сила духа – прагнення до світла

Твір по п’єсі М. Горького «На дні». Відкрити людині глибини  її душі - цього домагається »

Сила і слабкість людини у розумінні М. Горького

В усі століття людина прагнула до пізнання свого «я». Одна з основних, може бути, головних »

Соціальна й філософська проблематика п’єси М. Горького «На дні»

За всіх часів людин прагнув до пізнання свого «Я», мети й сенсу життя. Вічні проблеми »

Суперечки про людину в п’єсі М. Горького «На дні»

П’єса М. Горького «На дні» створена більше вісімдесяти років тому. І всі ці роки вона »

Сюжет роману Горького «Мати»

Роман «Мати» - добуток, створений на рубежі двох століть, у нелегкий і бурхливий час, що »

Твір по романі Горького «На Дні»

В історії російської культури чимало імен, відомих усьому світу. Серед них гідне місце займає ім'я »

Трагічні суперечності життєвого і творчого шляху М. Горького

Особистість Максима Горького — яскравий приклад трагедії людини і письменника. В усі часи стосунки між »

У житті, знаєш ти, завжди є місце для подвигів (за ранніми романтичними творами Максима Горького)

Героїня оповідання "Стара Ізергіль", промовивши ці слова, мала на увазі те, що кожній людині надається »