Невимовне горе матері (за оповіданням «Горпина»)

Чи є на світі найбільше щастя для батьків за народження дитини? Мабуть, ні. Такою ж »

Обмануті надії

Перші місяці у Ставрополі вона ще за Інерцією працює, виконуючи свої зобов’язання перед «Русскоіі газетой»,- »

Образ жінки-страдниці в «Народних оповіданнях» Марка Вовчка

Вражають глибиною трагічного звучання особливо два оповідання про долю жінок - «Горпина» і «Одарка». Якщо »

Образ Інститутки з однойменної повісті Марка Вовчка

У повісті «Інститутка» Марко Вовчок створила низку колоритних і специфічних персонажів, серед яких чільне місце »

Образ Інститутки з однойменної повісті Марка Вовчка (2)

Повість «Інститутка» стала вершинним твором відомої української жінки-письменниці, що працювала під чоловічим псевдонімом Марко Вовчок. »

Образ оповідача у творчості Марка Вовчка

Намагаючись якнайповніше передати риси характеру жінки-селянки, письменниця сама перевтілюється у її образ, використовуючи постать оповідача »

Образ оповідача у творчості Марка Вовчка (2)

Панівною формою художнього викладу в оповіданнях та повістях цього часу була традиційна, започаткована Квіткою-Основ’яненком за »

Образ Устини в повісті Марка Вовчка «Інститутка»

Однією з характерних прикмет творчості Марка Вовчка є те, що всі обставини особистого життя своїх »

Образи жінок-кріпачок у повісті «Інститутка» II варіант

У повісті М. Вовчка «Інститутка» зображене життя українських селян за часів кріпаччини. До кріпаків пани »

Образи жінок-кріпачок у повісті «Інститутка»

Марка Вовчка справедливо називають літературною донькою Тараса Шевченка. Йдучи за Великим Кобзарем, письменниця уславила представників »

Образи жінок-кріпачок у творі Марка Вовчка «Інститутка»

Марко Вовчок у багатьох своїх творах показала тяжке підневільне життя жінок-кріпачок. Не стала винятком і »

Образи кріпаків у творах М. Вовчка і Т. Шевченка

Україна… Як багато почуттів вкладено в це слово! Яка вона іолична, неповторна у своїй мальовничій »