Камінний хрест — символ втраченої батьківщини (за однойменною новелою В. Стефаника) (3 варіант)

Твори Василя Стефаника особливі. Кожен вражає своїм трагізмом, у кожному чиясь важка доля, частіше — »

Камінний хрест — символ трагічної долі українського селянина — бідняка (за новелою В. Стефаника «Камінний хрест»)

I. На батьківщині славетного новеліста (ідуть літературні паломники з цілого світу до Стефаникової криниці). II. »

Камінний хрест — символ трагічної долі українського селянина-бідняка (за новелою В. Стефаника «Камінний хрест»)

Кінець XIX століття... Західна Україна. Журавлями розлітаються по світу українці. Що змушувало їх залишати рідну »

Камінний хрест як художній символ трагізму долі українського селянина-бідняка в однойменній новелі В. Стефаника

Письменник-гуманіст Василь Семенович Стефаник — один із найвідоміших новелістів світу — жив і творив для »

Камінний хрест як художній символ трагізму українського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника «Камінний хрест»

Письменник-гуманіст Василь Семенович Стефаник — один із найвідоміших новелістів світу — жив і творив для »

Камінний хрест як художній символ трагізму українського селянина-бідняка у новелі В. Стефаника «Камінний хрест»

Новели В. Стефаника — це маленькі шедеври, у яких зважене кожне слово. У щільних, як »

Масова еміграція західноукраїнського селянства у новелі В. Стефаника «Камінний хрест»

Як тільки вже не називали Василя Стефаника! Співець селянської бідноти, селянський Бетховен, борець проти будь-якого »

Новели Василя Стефаника — тужливі пісні українських селян (2)

Василь Семенович Стефаник належить до українських письменників кінця XIX — початку XX століття. То був »

Новели Василя Стефаника — тужливі пісні українських селян (3)

Пишучи свої новели, він (Стефаник) гарячкував. Він глибоко переживав дії своіХ героїв і зливався з »

Новели Василя Стефаника — тужливі пісні українських селян

Василя Стефаника ще за його життя часто звинувачували у надуманому драматизмі. Одного разу великий письменник »

Показ зростання національної свідомості (за новелою В. Стефаника «Марія»)

У 1916 році Василь Стефаник написав новелу «Марія», яка була присвячена світлій пам'яті Івана Франка. »

Проблематика психологічної новели Василя Стефаника «Новина»

Оригінальність новел Стефаника полягає ще, як відзначив Іван Франко, у новому способі "бачення світу крізь »