Майстерність творення алегоричних образів у байках П. Гулака-Артемовського

В українську літературу Гулак-Артемовський увійшов як талановитий байкар і захисник простого поневоленого народу. Він залишив нам цікаві зразки байки, серед яких провідне місце посідає байка «Пан та Собака», в якій автор використовував засоби алегорії. Завдяки тому, що письменник добре знав побут та звичаї народу, живу розмовну мову, твір мав новаторський характер як за Змістом, так і за формою. Гулак-Артемовський одним із перших почав утверджувати в літературі живу, народну мову, тому байка була доступною і цікавою для широкого загалу. У гостро сатиричному плані поет характеризує панів, їхнє несправедливе ставлення до покріпачених, простих людей, які всі сили віддають на панщині, аби тільки господарям було ласо жити.

В алегоричному образі Рябка, над яким увесь час знущається пан, можна легко вгадати звичайного безправного кріпака. Автор майстерно змальовує кріпацьке життя, описуючи нам собаче існування на подвір’ї пана. Таке асоціювання життя трудящих людей з собачим викликає протест і обурення проти тодішнього уряду в країні. Дійсно, кріпака в ті часи порівнювали з безправною, безмозкою твариною:

Стриба Рябко, вертить хвостом,

Неначе помелом,

І знай, дурненький, скалить зуби

Та лиже губи.

Трудяга не може збагнути причину панських знущань, бо його б’ють і тоді, коли всю ніч гавкає, охороняючи панське майно, і коли усю ніч мовчить, аби не збудити пана. А причина лише в тому, що у пана поганий настрій, бо він програвся у карти. І він зриває свій настрій та лють на власному кріпакові.

— Чешіть Рябка! — гукнув. Аж тут їх щось з десяток

Вліпили з сотеньку київ Рябку в завдаток.

— Лупіть Рябка! — кричить тут Пан, як навісний;

Рябко ж наш тільки вже що теплий та живий.

Отже, через алегоричний образ собаки Рябка Гулак- Артемовський розкрив сутність кріпацького життя, викрив жорстокість і неробство панів, показав безправність простої людини. Цей твір Гулака-Артемовського був виявом високої громадянської мужності й доказом того, що письменник був вірним сином свого народу.

Корисний матеріал? Додай в закладки:

Ви можете залишити коментар.

Залишити коментар