Образ Богдана Хмельницького в усній народній творчості II варіант

Із глибини віків прийшли до нас думи та історичні пісні. В них народ оспівав захисників вітчизни, своїх визволителів, які на смерть билися з ворогами. Цикл дум про турецько-татарські напади і неволю включає значну кількість творів. Другим великим циклом дум про боротьбу з іноземними загарбниками є думи про народно-визвольну війну 1648—1654 років під керівництвом видатного полководця і державного діяча Богдана Хмельницького. Основною і вирішальною силою цієї війни було селянство, яке виступало проти соціального пригноблення польських і українських феодалів і поміщиків та національного поневолення Польщею.

У думах і в історичних піснях Богдан Хмельницький змальований як справжній народний герой, мужній і відданий воїн, мудрий ватажок і політик, захисник трудящих, «козацький батько». Дума «Хмельниький та Барабаш» відтворює початок повстання проти польської шляхти. Дійсні факти у ній переплітаться з художнім вимислом. Так, у думі сказано, що Барабаша вбив за зраду Хмельницький. Насправді ж його вбили реєстрові козаки, яких він вів проти Хмельницького.

Захищаючи інтереси українських козаків і селян, Хмельницький прагне «козакам порядки подавати, за віру християнську достойно-праведно стати». Йому протистоїть Барабаш, який умовляє свого кума Хмельницького з «ляхами, з мостовими панами, хліб-сіль з упокоєм вічний час вживати». У цій думі різко протиставляються Хмельницький — поборник народних інтересів — і Барабаш — зрадник, запроданець. Зрада з давніх-давен вважається найбільшим злочином. Тому й схвалює народ дії Хмельницького, який «гаразд добре і вчинив», що Барабашеві «із пліч голову, як галку, зняв!» У творі підкреслюється єдність Хмельницького з народом. На його заклик козаки «лядські табори на три часті розбивали, ляхів, мостових панів, у пень рубали».

Хмельницький і Барабаш — узагальнені епічні образи двох основних ворогуючих між собою сил української нації. Тому зіткнення цих постатей сприйматься як художнє відображення тієї боротьби, яка відбувалася в середині української нації напередодні і в ході визвольної війни. Перемога Хмельницького над Барабашем — це перша перемога патріотично настроєних сил, виразників народних ідеалів.

У думі «Іван Богун» змальовано героїчну оборону Вінниці від польської шляхти та турків у 1651 році під керівництвом Івана Богуна. У критичну хвилину, під час облоги Вінниці на допомогу йому надходять загони Богдана Хмельницького. Після чого польсько- шляхетські війська змушені були відступити. «А кобзарі грали в струни та Богдана із Богуном піснями хватили!»

В інших думах цього циклу, які в історичних піснях, змальовуються перемоги козацько-селянського війська над шляхетським. Козаки й селяни одностайно підтримують Хмельницького, «за ним ідуть, яко ярая пчола гудуть», озброївшись хто чим міг».

Котрий козак не мав в себе шаблі булатної,

Пищалі семип'ядної,

Той кий на плечі забирає,

З гетьманом Хмельницьким

ув охотне військо поспішає.

Богдан Хмельницький і Василь Молдавський

Так підкреслюється всенародний характер війни, що завершилася возз'єднанням України з Росією.

У народних думах і піснях правдиво відтворено роль Богдана Хмельницького у визвольній війні, оспівано його як хороброго воїна і полководця, мудрого державного діяча, що користувався любов'ю і підтримкою повсталих мас.

Корисний матеріал? Додай в закладки:

Ви можете залишити коментар.

Залишити коментар