Повість «Інститутка» — вершина творчості Марка Вовчка (2)

Марко Вовчок — це псевдонім надзвичайно обдарованої і талановитої жінки Марії Олександрівни Вілін-ської. Розпочавши свою літературну діяльність ще за років жахливої кріпосницької системи, вона за своє життя встигла написати велику кількість дійсно народних творів. Недаремно Іван Якович Франко назвав її «борцем за волю і людські права поневолених мас». Таке визнання досвідченого критика вона заслужила за свої високохудожні твори, присвячені народному життю.

Одним з найвизначніших творів письменниці стала повість «Інститутка», в якій авторка замислюється над безправним становищем кріпаків. Досить показовим є той факт, то цей твір Марко Вовчок присвятила Шевченкові, чий літературний вплив досить сильно відчувається в повісті.
Хочу відзначити, що твір є новаторським, адже повість на сучасну тему. Письменниця, як митець, відзначається своїм умінням на перший план виносити проблему боротьби з кріпосництвом, як із системою, що не має права на існування.

У даному творі ця проблема розроблена на основі показу страдницького життя простих людей, ставлення до них пануючого класу й поступового наростання духу невдоволення, сміливих протестів серед селянської інтелігенції.
На першому плані дві протилежні жінки: панночка; що навчалася в інституті в Києві (звідси й назва твору), та її служниця, проста селянська дівчина Ус-тина.

Авторка постійно підсилює ефект морального протиріччя двох жінок. На перший погляд, панночка є вищою, ніж її служниця. І все ж за душевними, етичними нормами Устина піднімається набагато вище своєї пані. Загальнолюдські моральні цінності притаманні саме простій селянській дівчині. А ось освіченій панночці їх постійно бракує. На цьому контрасті письменниця й робить висновки про те, що пригнічений клас є душевно багатшим, а отже, має величезний потенціал.
У цьому творі Марко Вовчок, продовжуючи традиції Шевченка, доводить нам необхідність активної боротьби проти існуючого ладу, що є несумісним з такою найвищою цінністю, як людське життя.

Корисний матеріал? Додай в закладки:

Ви можете залишити коментар.

Залишити коментар