Розкрийте романтичні й реалістичні тенденції в літературі першої третини XIX ст. (на прикладі вивчених творів).

Перша третина XIX ст. в європейській літературі характеризується стримким розвитком нових літературних явищ. На початок століття припадає розквіт в Європі такого літературного напряму, як романтизм.

Центральним об`єктом у романтичних творах стала людина, її особистість, самоцінність, індивідуальність. Романтики, на відміну від просвітників, проголосили культ не розуму, а почуттів людини, культ пристрастей, уяви и фантазії. Героями романтичних творів стали люди, здатні на сильні, бурхливі почуття (лірика Байрона). Також романтики проголосили культ природи і всього природного в людині. Звідти в їхніх творах розгорнуті описи картин природи, які часто співзвучні з настроєм героя (буря, похмура погода, сонячна лісова галявина тощо). Прикладом можуть слугувати романтичні поеми та вірші Михайла Лєрмонтова.

Світ в уяві романтиків розколюється на два: один уявний, світ ідеалу, світ подвигів та високих прагнень, а другий – реальний, буденний. Героїв-романтиків не влаштовує світ реальності, вони страждають від протиріччя, від невідповідності реальності ідеалам. Такі два світи, у символічній казковій формі, світ очима ентузіастів, та світ очима філістерів, показані у творі Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер».

Романтизм активізує інтерес до національних культур європейських народів. Романтики по всій Європі, не виключая України, збирають фольклор, займаються літературною обробкою народних легенд, вдосконалюють національні літературні мови.

Але ще до 1830-го року в Європі голосно заявляє про себе новий літературний напрям – реалізм. Його представники, що самі вийшли з кола романтиків, не вдовольняються вже спогляданням несправедливого світу реальності. Вони прагнуть впливати на нього. Людина розглядається вже не як відчужена індивідуальність, а як особа соціальна, і протиріччя в її внутрішньому світі зумовлені, на погляд митців, перш за все, проблемами та протиріччями в суспільстві.

Романтичний поділ на два світи зникає, і письменники зосереджують свій художній інтерес на реальності в усіх її аспектах. Реалісти прагнуть вивести типові характери людей в типових обставинах. Прикладом може слугувати соціально-психологічний роман у віршах «Євгеній Онєгін» Пушкіна, де автор описав типове життя різних верств населення Росіі початку 19-го століття.

Корисний матеріал? Додай в закладки:

Ви можете залишити коментар.

Залишити коментар