Відповіді до теми: «Леся Українка — геніальна донька українського народу»

1. Які провідні мотиви поетичної збірки «На крилах пісень» ?

До збірки увійшли всі написані на цей час (1893 р.) поетичні твори та три по­еми — «Русалка», «Самсон», «Місячна легенда». У більшості творів звучать гро­мадянські мотиви. Вірші циклу «Сім струн» — це своєрідна «музична гама», спо­внена безмежного почуття любові до України. Триптих «Сльози-перли» теж має виразне патріотичне спрямування. У вірші «Скрізь плач, і стогін, і ридання...» по­етеса засудила пасивне ставлення людей до долі Вітчизни. Ця поезія послужила зачином одного з провідних мотивів усієї подальшої творчості Лесі Українки -- пристрасного заклику до активної революційної дії.

2.     Як Леся Українка розуміла роль митця?

Поетеса усвідомлювала: поетичний шлях важкий і здолати його самій важ­ко. Такі роздуми і почуття пронизують вірш «Мій шлях». У поезії «Сопіга $рет крего!» Леся Українка висловлює віру у своє поетичне покликання. Ніжного і світлого настрою сповнений вірш «Як я люблю оці години праці», що передає найкращі хвилини творчого щастя поета. Леся Українка розуміла, що поет по­винен бути не тільки глашатаєм, а й поводирем народу, про що сказано у вірші «Пророк».

3.     Як називалася друга збірка поезій Лесі Українки ?

Друга збірка поетеси мала назву «Думи і мрії», вийшла уЛьвові 1899 року.

4.    Які твори відкривають збірку «Думи і мрії» ? Чому саме вони ?

Збірку відкривають поеми «Давня казка» і «Роберт Брюс, король шотланд­ський». їх винесено на початок не тільки для того, щоб витримати хронологічну послідовність. У цих поемах письменниця порушила тогочасні актуальні пробле­ми, пов'язані з питанням національного і соціального визволення, розкрила свою думку про роль мистецтва і митця у вирішенні цих проблем.

5.     У якому циклі збірки представлено інтимну лірику?

Інтимну лірику представлено у циклі «Мелодії».

6.     На основі яких віршів циклу «Мелодії» К. Стеценко створив романси?

Романси було створено на основі поезій «Стояла я і слухала весну...», «Дивлюсь я на яснії зорі...», «Хотіла б я піснею стати...».

7.    Які поезії Лесі Українки не ввійшли до прижиттєвих збірок ?

Поезії «Як я люблю оці години праці», «Дим», «Напис в руїні».

8.  За допомогою яких художніх образів Леся Українка розкриває єдність поетичного слова і революційної справи у вірші «Слово, чому ти не твердая криця...»?

У вірші передано переконання, що щире художнє слово стає міцною зброєю, коли його візьмугь месники-революціонери. Слова і вислови, пов'язані зі зброй­ною боротьбою (бій, гострий безжалісний меч, іскриста зброя, клинок, вояки, месники) передають могутність поетичного слова, ведуть до впевненості, що по­етичне слово і боротьба за свободу та незалежність — єдині.

9. Які таємниці душі і розуму людини розкриває письменниця в образах дядька Лева її Лукаша в першій дії «Лісової пісні» ?

Через ці образи поетеса показала мистецьку обдарованість, поривання до кра­си, доброту, любов до природи в людському серці.

10. Які проблеми порушила Леся Українка у «Лісовій пісні» ?

У «Лісовій пісні» поетеса порушила такі проблеми: поєднання духовного і матеріального, мрії і буденного життя людини; покликання людини, сенс її бут­тя; мистецтво, мистецьке обдарування людини і вічність; людина і довкілля; приватновласницький світ і мораль людини в цьому світі; народні традиції і за­бобони.

11. Які ознаки драматичної поеми як жанру ви помітили в «Лісовій пісні» ?

«Лісова пісня» має такі жанрові ознаки драматичної поеми: глибоко психоло­гічний конфлікт між людською мрією, вічним пориванням до краси і жорстокою дійсністю; поряд із реальними образами діють міфічні; твір пройнятий ліризмом, сюжет надзвичайно напружений.

12.  Що було причиною замовчування поеми «Бояриня»?

Причиною замовчування було те, що у творі йдеться про добу Руїни і гетьма­на Дорошенка, який вів боротьбу за визволення українського народу з-під гніту російського царату.

Корисний матеріал? Додай в закладки:

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Залишити коментар