Відповіді до теми: «Постмодернізм у літературі другої половини XX століття»

1. Що таке постмодернізм ?

Постмодернізм (від англійського ровітосіегпіят) — буквально: те, що відбу вається після модернізму. До культурологічного вжитку слово вніс англійський історик культури Арнольд Тойнбі, який дав періодизацію явища. Цей напрям у мистецтві є наслідком доби розпаду цілісного погляду на світ, доби руйнування звичних систем, розчарування.

2.      Назвіть ознаки постмодернізму.

Домінанта постмодернізму диктується пріоритетом індивідуального над уні­версальним, особистості над системою, людини над державою, прагнення по­вернутися до людської неповторності. Найтиповішою ознакою постмодернізму є глобальне ствердження одвічних, більш важливих, ніж будь-які інтереси держа­ви, прав людини. Головний внутрішній рушій цього напряму — сумнів. Ачьтер- нативному вибору протиставляють широкий спектр рівноправних рішень, мож­ливість вибору варіантів. І те, що оберігає цей напрям від пафосності, — цс іронічність погляду.

3.     Якими с зовнішні риси твору постмодернізму?

Твір постмодернізму, як правило, двоплановий. Зовнішній сюжетний ряд зро­зумілий для кожного. Внутрішній — філософський, психологічний, ідеологіч­ний — зрозумілий для інтелектуалів. Автори часто використовують існуючі сю­жети чи образи з попередньої літератури, переосмислюючи їх по-своєму (як у Пелєвіна, наприклад), тому твір постмодернізму справляє враження, ніби десь це вже було, десь це вже написано. Звертає на себе увагу зумисне переплетення різ­них стилів і жанрів. Самі твори нерідко містять сюжет та ідею на межі філософії та літератури, історії та літератури тощо. Часто вживаються ремінісценції з відо­мих творів, цитати, а інколи переінакшення, так звана лінгвопластика («пчело- век» Пелєвіна), та ін. Ігрова форма, парадокс підкреслюють ненормальність, нс- справжність пануючого в реальності життя. Велику роль відіграє образ оповідача, оскільки провідною стає нарація, тобто розповідність у тексті. Оповідач надає іро­нічності розповіді, сіє сумнів, робить розповідь напівреальною.

4.      Чиї філософські системи були підґрунтям постмодернізму?

Суттєвий внесок в обгрунтування постмодернізму зробили французькі філо­софи постструктуралісти Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Дерріда, М. Фуко, Ж. Батай, а також американський неомарксист Ф. Джеймсон.

5.      Назвіть імена письменників, пов 'язаних із постмодернізмом.

Першу хвилю постмодернізму пов'язують із відкриттями у галузі природничих наук та наслідками НТР. Тоді працювали такі автори: Дж. Барт (ст. «Література виснаження» та «Література наповнення», «Плавуча опера», «Козлоюнак Джайлз» та ін ), Т. Пінчон (програмна новела «Ентропія»), Г. Грасс («Бляшаний барабан»), Дж. Хеллер («Пастка-22»), Абрам Герц («Прогулянка з Пушкіним»), В. Єрофєєв («Москва-Петушки»), У 80-ті роки сформувалася певна модель поетмодерніст- ського мистецтва, яка дозволила об'єднати під однією назвою «постмодернізм» такі різні твори різних авторів: оригінальна проза І. Кальвіно, свідомо змодельо- вану прозу Умберто Еко («Ім'я троянди»), різноманітність експериментальної ро­маністики Д. Фаулза («Колекція пер», «Маг», «Жінка французького лейтенанта») і драматургію С. Шепарда і Т. Інджа, М. Фріша. Сюди ж віднесли П. Зюскінда «Запахи», К. Рансмайра «Останній світ», М. Павича «Хазарський словник». Багато хто з авторів постмодерністської прози, будучи вчсним-філологом, допоміг у тео­ретичному обгрунтуванні: У. Еко, М. Бредбері. Д. Лодж та інші. А. Роб-Грійє на­звав постмодерністську прозу «цитатною літературою», у якій все переоцінюється

6.     Якими були ключові образи постмодернізму?

Це карнавал, лабіринт, бібліотека, божевільня

7.    Яким є герой постмодернізму?

За словами У. Еко, це людина, яка почувається незахищеною, їй «дуже неза­тишно у холодному всесвіті». Постмодернізм пропагує культ незалежної особис тості, індивідуальності, цінність життя якої над усе. Особистість є неповторною.

8.     Із якими явищами науки й культури пов'язане виникнення постмодернізму?

Виникнення постмодернізму пов'язане насамперед із розвитком відеотехніки, комп'ютерної техніки та технологій, телебачення, тому що ці технічні засоби на­дають можливість моделювати «другу» реальність. Завдяки цьому, зокрема, виник і такий різновид постмодерністської літератури, як комп'ютерна література або інтернет-літсратура.

9.     Назвіть українських письменників-постмодерністів.

Ю. Андрухович, Ю. Іздрик, О. Ульяненко, С. Гіроцюк, В. Медвідь, О. Забуж ко та ін.

Корисний матеріал? Додай в закладки:

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Залишити коментар