Відповіді до теми: «Василь Стус. Доля, життя, поезія»

1. Чим виділявся серед своїх ровесників-шістдесятників В. Стус?

Раннііі період творчості поета відзначався оптимістичним, бадьорим настро­єм, але згодом голос В. Стуса змужнів, став суворішим і критичнішим. Саме цим він став виділятися серед своїх однодумців, У його поезіях органічно злились ін­телект, увага до вічних вселюдських проблем із справді національним світобачен­ням, що сягало глибин народної моралі й людяності. Завдяки цьому ліричні твори митця виходили за межі експериментального бунтарства, дилетантської необізна­ності, що були нерідко характерні для багатьох його ровесників.

2.     У яких журналах відбувся творчий дебют В. Стуса ?

На початку шістдесятих років поет часто друкується в журналах «Вітчизна», «Дніпро». У низці віршів він розмірковує над сутністю людського життя, над по­шуками шляхів боротьби за правду («Молодий Гете», «Утекти б од себе геть світ за очі», «Не можу я без посмішки Івана»), Його хвилюють одвічні проблеми добра і зла, місце кожної людини і своє власне у суспільстві, що живе за неправедними законами, питання «як бути?» за таких обставин йому самому.

3.     У чому полягає сутність питання В. Стус і Т. Шевченко?

Цс питання полягає не тільки в тому, що кожному з них належить визначне місце в історії української культури та національно-визвольної боротьби, а й по­дібністю їхніх життєвих доль. Це зумовлено Шевченковим духом у творчості Сту­са. Творчість поета не можна уявити поза Шсвченковою стихією, це «голос духу», грунт, на якому стояв молодий митець. Немає двох інших українських поетів, які б за силою патріотизму, любові до України, за відданістю ідеалам добра, справед­ливості й за незламністю духу були такими близькими.

Навіть життєві дороги їхні подібні: обом судилося прожити по 47 років, зазна­ти несправедливого вироку, довгих років неволі. Водночас немає поета, який би за творчою манерою, за образотворчими прийомами стояв далі від Т. Шевченка, ніж В. Стус.

4.     Інтимна лірика В. Стуса. У чому її індивідуальність та неповторність?

Інтимна лірика поета сильна, самобутня. У ній найяскравіше розкрилася його

творча індивідуальність. Приваблює вона й зворушливою ніжністю почуттів до коханої дружини, матері сина, всіх рідних та близьких. Інтимна лірика В. Стуса здебільшого була написана у в'язниці, і спогади про рідних серцю людей відтво­рені через призму похмурої неволі. Але навіть там, у пеклі страждань, смертей, знущань, зберіг він тепло і ніжність своїх почуттів, які майстерно втілив у поезі­ях «Наснилося, з розлуки наверзлося», «У порожній кімнаті», «На Колимі запах­ло чебрецем».

5.     У чому виявився індивідуальний стиль В. Стуса?

Поет прийшов у літературу в кінці 50-х на початку 60-х років, коли викриття культу Сталіна зумовило величезні зміни у житті країни, зокрема й у мистецтві та літературі. Зміни ці відбуватися удвох основних напрямах: зростала увага до жит­тя, внутрішнього світу людини праці — не як бездумного та бездушного «гвинти­ка», а як особистості; освоєння змін, що приніс у життя науково-технічний про­грес, розвиток космонавтики, атомної фізики, генетики тощо. Це визначило й тематику творчості багатьох поетів, зокрема і В. Стуса. У нього майже немає сю­жетних творів, бо «Україна є віссю, навколо якої обертається вся поезія Василя Стуса». Україна виступає в його віршах не як об'єкт, вона існує в ньому самому як психологічна даність. Цим пояснюється і прихильність поета до такого жанру лірики, як вірш-медитація, філософський роздум.

6.      Чим ще займався В. Стус, крім літературної діяльності?

Закінчивши історико-філологічний факультет Донецького педінституту, моло­дий учитель їде на Кіровоградшину в Таужнянську семирічку як учитель. В. Стус залишив по собі теплі спогади в колишніх учнів і колег, хоч і працював там до призову в армію. Після служби в армії (1959—1961) учителює в Горлівці (1961 — 1963), працює літредактором газети «Соціалістичний Донбас». 1961 року В. Стус стає аспірантом Інституту літератури ім. Т. Шевченка АН УРСР, працює над ди­сертацією на тему «Джерела емоційності художнього твору», чимало друкується.

Корисний матеріал? Додай в закладки:

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Залишити коментар