Яскравий світ художнього слова М. Рильського (2)

Багатюща творчість Рильського — це цілий
мистецький світ ...де вічно сяє сонце
людяності, де течуть ріки філософського
спокою, де шумлять водоспади пристрастей,
де гудуть автостради дружби, де жевріють зорі
кохання, де стоять пам'ятники народним геніям,
де все зрозуміле й дитині, де треба замислитись
і здивуватись над мудрою простотою форми і
над прозорою глибиною змісту.
Д. Паеличко

Поет-інтелектуал, учений, перекладач, чудовий знавець слов'янської і світової літератури, М. Рильський понад 50 років працював у літературі й залишив нам велику й цікаву спадщину. Багатий художній доробок митця позначений роздумами про місце людини в житті, духовні цінності нашої епохи, пронизаний мотивами любові до всього сущого. Його поезії сповнені щирістю, одвертістю і разом з тим замисленістю, інколи легкою іронічною усмішкою. М. Рильський умів бачити суттєве, вічне в звичайному, щоденному, зовні непоетичному. Як добрий знавець класики, людина глибокої ерудиції він широко використовував історичні й літературні асоціації, паралелі, що надало особливого колориту його художній палітрі.
Серед ліричних шедеврів поета ми зустрічаємо ба-• гато розгорнутих образів-символів, серед яких найві-домішими є образи троянд і винограду:
Ми працю любимо, що в творчість перейшла,
І музику палку, що ніжно серце тисне.
У щастя людського два рівних є крила:
Троянди й виноград, красиве і корисне.
Вони символізують єдність двох важливих сторін людського життя: насолоди красою природи та мистецтва й творчої праці. Ця риса поетичного доробку М. Рильського тісно пов'язана з іншою — афористичністю вислову, який в узагальненій формі концентрує підсумок роздумів поета («Як парость виноградної лози, плекайте мову», «Нове життя йового прагне слова», «Вміє розставатись той, хто вмів любить», «Учися чистоти і простоти і, стоптуючи килим золотий, забудь про вежі темної години» тощо).

Своєрідною рисою творчості М. Рильського є вдале поєднання класичних традицій і новаторства. Свої художні ідеї, образи й мотиви, співзвучні духові часу, поет втілював у таких усталених формах як, наприклад, сонет, октава, терцина. Рильський, творчість якого за основними стильовими ознаками ми звичайно сприймаємо як неокласичну, оновив давні поетичні жанри, і вони досі звучать як найсучасніші, найвід-повідніші нашим естетичним смакам і запитам. Сто двадцять чотири оригінальних сонети й близько сорока перекладів — така сонетна спадщина поета. Рильський був певен, що сучасна поезія мусить звертатися до цієї форми, бо вона дисциплінує думку, відточує майстерність «суворою простотою», адже «слова зайвого в свої рядки не прийме».
Поет майстерно володів і верлібром, вільний, розкутий ритм якого давав змогу передати своєрідний ритм думки:
Та коли ж ти заспокоїшся, серце?
Коли будеш битися рівно,
Як годинник,
Як механізм,
Як розум розважний?

Невелика за обсягом поезія М. Рильського «На білу гречку впали роси», що стала відомим романсом, без перебільшення — шедевр. У цій чудовій ліричній мініатюрі окремими влучними, епітетами й порівняннями автор передав глибокі переживання свого ліричного героя, його сум за коханою на тлі замилування рідною природою (це також риса, притаманна творчості Рильського). Завдяки цьому твір сприймається як справжній гімн коханню, його чарівній силі.
Художня палітра поета багата й оригінальна. І ця оригінальність виявляється, насамперед, у ясності й прозорості поетичного малюнка, щирості в освідченні улюбленій природі, одухотворенні її. У багатьох його поезіях відчувається закоханість у рідну землю, у життя. Так, наприклад, у поезії «Яблука доспіли...» все навкруги дихає щедрістю благодатної української осені: відчувається дихання яблуневих садів, жовтих осінніх нив. Усе наповнене достиглістю й настояністю, навіть «любов доспіла під промінням теплим», і її « зірвали радісні уста». Саме таким, коли « у серці щось тремтить і грає, як тремтить на сонці гілка золота», хочеться відчути й своє кохання — коли розлука викликає не докір, не зневагу, не розкаяння, а почуття вдячності, вдоволеності повнотою життя. Як прекрасно, коли відчуваєш радість на серці, уся природа співає для тебе: і сонце, і небо, і віти дерев, і квіти.
У поезії «Шопен», щоб передати вплив неповторних «кокетно-своєвільних», «сумних, як вечір золотого дня», «жагучих, як нескінченийцілунок» звуків шопе-нівськош вальсу на душу людини, М. Рильський малює картину, яку викликає в душі слухача ця безсмертна музика. І не так важливо, що це лише плід поетичної уяви, лише здогад про вплив на почуття музиканта, переплавлені у звуки вальсу, — знаменним є те, що поет за допомогою слова передає ту повінь емоцій, які народжує в душі людини музика:
Шопена вальс...Ну хто не грав його
І хто не слухав? На чиїх устах
Не виникала усмішка примхлива,
В чиїх очах не заблищала іскра...

Дуже точно підмітив поет те, про що написано безліч мистецтвознавчих розвідок, — сум'яття людських почуттів, часом несподіваних, взаємопротилежних, викликаних музикою. Емоційність — це риса, спільна для обох видів мистецтва: і поезії, і музики.
Перегортаючи сторінки поезій М. Рильського, можна знайти рядки, присвячені багатьом темам. Є вірші, які спроможні враз наповнити серце радістю життя або, навпаки, зосередити увагу на долі Батьківщини в її тяжкі часи. Є вірші, присвячені світлому коханню, а є такі, де ми разом з ліричним героєм переживаємо розлуку з коханою... Проте кожна його поезія сповнює нас відчуттям неповторності часу та його вічності, відчуттям того, що життя прекрасне, і немає кінця цій красі! І філософські роздуми, і пейзажні замальовки, і ліро-епічні твори, і ліричні вірші позначені надзвичайною щедрістю почуттів, оригінальністю віднайдених образів і використаних художніх засобів. Твори цього самобутнього митця завжди полонять своєю стрункістю, гармонійністю й прозорістю вірша, яскравою, точною мовою, завжди врівноваженою в усіх своїх лексичних, фразеологічних і стилістичних елементах. Отже, творчість цього великого поета збагатила культуру української поезії XX століття і, безсумнівно, ще довгі роки буде посідати одне з найпочесніших місць у скарбниці національної культури.

Корисний матеріал? Додай в закладки:

Ви можете залишити коментар.

Залишити коментар