Захоплююча інтрига твору А. Конан Дойля «Собана Баснервілів»

Не Артур Конан Дойль відкрив світу детективи. «Батьком» детективного жан­ру був Едгар По — автор блискучих оповідань, у яких уперше з'явився новий пер­сонаж — професійний детектив. Але зробив образ більш довершеним саме англій­ський письменник Артур Конан Дойль, лікар за освітою.

Персонаж детектив ІІІерлок Холмс з'явився у письменника не одразу. Конан Дойль багато вивчав людей, їхню поведінку, професійні навички. Студентом він навчався у доктора Белла, який змушував учнів доходити висновку про професію та характер людини, спостерігаючи її зовнішній вигляд і поведінку. Конан Дойль вважав інтелект найважливішим для будь-якої людини, цінував у людях волю, силу уяви, наполегливість. Письменник і сам мав усі ці якості, тож багато хто з читачів і сьогодні думає, шо Артур Конан Дойль і його славетний персонаж Шер- лок Холмс — одна й та сама людина.

ІІІерлок Холмс — цікава особистість. Він джентльмен і інтелігент, людина хо­лоднокровна і стримана у емоціях, однак не байдужа до людей, гуманна та безко­рислива. Холмс із ненавистю ставиться до проявів зла, насильства, жорстокості.

Один із найцікавіших творів про Холмса — повість «Собака Баскервілів». У ній розповідається про те, як злочинці хотіли заволодіти спадком Генрі Баскервіля. Для цього вони використали старовинну легенду про страшного пса, який лякає усіх представників роду до смерті. За цим твором був знятий прекрасний фільм, у якому роль Холмса блискуче виконав Василь Ливанов, а його друга Вотсона зі­грав Віталій Соломій. Чудовий, яскравий образ американця, сера Генрі Баскерві­ля, створив Микита Михалков.

Конан Дойль започаткував у своїй творчості багато прийомів, якими детекти­ви користуються і нині. Автор послідовно показує процес мислення детектива, як саме розкриваються злочини. Інтрига, розкриття злочину, страшні його наслідки не є метою письменника. Конан Дойль не загострює увагу читача на жорстокості й насильстві, однак дуже уважно розглядає соціальні умови злочину. Конан Доііль безжально розправляється зі злочинцем Степлтоном, показує, шо кожен, хто має злочинні наміри, сам риє яму, в яку потім і впаде. Стешітон гине у тому болоті, яке використовував для нагнітання страху. Часто письменник жаліє злочинців — маленьких людей, доведених до відчаю жадібністю, хтивістю, пихою сильних світу сього — тих, хто і є справжніми хлочинцями. Він розуміє становище Лори Лайне, яку хитро використали для заподіяння смерті одному з Баскервілів.

У оповіданнях про Шерлока Холмса змальовані маііже усі соціальні верстви Англії — від міністрів до хлопчаків-жебраків з вулиці, І дуже часто хлопчаки та бідні люди бувають чесніші й добріші за представників «вищого світу», чиновни­ків, багатіїв, які зайняті тільки собою і своїми величезними статками. Тому дру­зі Вотсон і Холмс схильні пожаліти злочинця Селдона, який ховається у болотах, саме там, де чується страшне виття міфічного собаки Баскервілів. Детектив і його друг розуміють, хто (Селдон чи Стсгілтон) справжня потвора.

 

Змальовуючи Холмса-професіонала, автор наділяє свого героя і звичайними людськими якостями. Холмс цінує дружбу з лікарем Вотсоном, мовчазну прияз­ність та доброзичливість міссіс Хадсон. Наділивши Холмса високим інтелектом, блискучою логікою та інтуїцією, автор дає детективові й людські риси — упертість, інколи зарозумілість, і водночас вміння визнавати свої помилки. У Холмса є і сво­єрідна візитна картка, за якою його впізнають в усьому світі: Холмс палить люльку.

Кожний злочин для Холмса — своєрідна математична задача з багатьма не­відомими, найскладніший психологічний ребус. Холмс володіє, на думку Конан Дойля, вищими науками, які має знати освічена людина — хімією, фізикою, ме­ханікою. Усі ці сухі технічні знання врівноважує любов Холмса до музики. Саме музика піднімає Холмса над брудним світом, зануреним у злочини. Дивні звуки скрипки, на якій грає великий детектив, дають зрозуміти, що є вищий світ, чис­тий і прекрасний.

Можливо, саме завдяки усьому цьому ІІІерлок Холмс — великий гуманіст, за­хисник справедливості, поборник моральних цінностей — улюблений персонаж читачів усього світу.

Корисний матеріал? Додай в закладки:

Ви можете залишити коментар.

Залишити коментар